Skip to main content

Praktiske informationer

Klik på de forskellige faner herunder og find information omkring samarbejdspartnere hos Fanø Fiskerhuse, Maling, nyttige links til seværdigheder, shopping, Fanø linjen og Fanøs fantastiske natur.

Samarbejdspartnere

Sydbank
Reg. nummer: 7701
Kontonummer: 0000231504

 

Hængesmykke fundet ved Vesterhavet (ikke Fanø) fra tidlig stenalder, kan ses på Nationalmuseet.

Forskelige rav figurere.
Nationalmuseet

Varmepumpe & service
Fanø Klimaservice ApS
Postvejen 19
6720 Fanø
Tlf.: 21679516

Murer
Frands Jensen
Sønden Bavnen 20
6720 Fanø
Tlf.: 75129691
E-mail: info@frandsjensen.dk

Tømrer
Jensen og Jensen
v/Lars-Ole Møller Dahl
Nybyvej 3
6720 Fanø
Tlf.: 40366484
E-mail: larsolemdahl@gmail.com

Byggecenter
Bygma Fanø Byggecenter
Strandvejen 10 B
6720 fanø
Tlf.: 75163700

Maling
Flügger Farver
Strandvejen 21
6720 Fanø
Tlf.: 75161009

 

Maling

Fanø Fiskerhuses farver skal altid holdes i samme.

Træfacader
Gori 612 dækkende – svensk rød

Hvidt træudhæng øverst på husene
Gori 612 dækkende – hvid

Søjler & gavle
Flügger facade universal – Lys kalkhvid – Diffusionsåben murmaling.

Rød murmaling mellem søjler
Spørg bestyrelsen – Foreningen har indkøbt denne maling

Det sker på Fanø.

Oplev Fanøs fantastiske dyreliv og meget mere…

Dragefestival, på Fanø er en fantastisk oplevelse

Læs mere her.

Strikkefestival og Sønderho Dag

Fanøs strikkefestival

Sønderho Dag

Fanøs fantastisk natur

Fanøs dyreliv er meget rigt, man bor dør om med bl.a. kaniner, harer, fasaner, ræve og rådyr.
Flere af dyrene er importeret til øen, hvorimod andre dyrearter slet ikke findes som f.eks. rotter, muldvarper, egern og grævlinger.

Fugle
Fanø ligger i den nordlige del af Vadehavet og er et vigtigt vadeområde for fisk, fugle og sæler.
Hvert år passerer 10-12 millioner trækfugle vadehavet på deres vej til eller fra yngleområder i Nordskandinavien, Sibrien eller Grønland. Fuglene søger føde bestående af muslinger, børsteorme og andre bunddyr. Træktiden for fuglene på Fanø er i foråret og sensommer, så her kan man med stor sansynlighed spotte de store rovfugle og småfugle.

Af ynglefulge kan man være heldig at spotte:
Strandskade
Dobbeltbekkasin
Vibe
Storspover
Den sjældne hvidbrystede præstekrave
Gråstrubet lappedykker
Lille lappedykker
Rørhøg
Skægmejser
Rørdrum
Natravne

Sæler
Der lever 2 sælarter i vadehavet:
Den spættede sæl
Gråsælen

Den spættede sæl kan hannen veje op til 120kg og den mest hyppige omkring kysterne ved Fanø, hvor de oftest ses i flokke der benytter sandbankerne som hvilepladser.

Gråsælen kan komme op og veje hele 300kg og bliver ca. 2 meter lang.

På landjorden er de store pattedyr langsomme, men i vandet kan de få en fart af 35km i timen. De spiser op til 4kg fisk om dagen. Deres tykke spæklag beskytter dem mod kulden i vandet, på land hviler de og samler energi til næste måltid. Vadehavet er et paradis med masser af lækre fisk.

De vilde kaniner
Selvom de er forbundet med et nuttet kæledyr, så lever de vildt på Fanø. De kom til Danmark i starten af 1900-tallet. Man mener de er blevet sat på øen, så jægerne kunne hygge sig med kaninjagt. Da kaninerne kan få op til 4 kuld unger på en sommer med 10 i hvert kuld, bliver det temmelig mange kaniner på et år, derfor kan de hurtigt blive en plage og ødelægger og underminierer store arealer med deres underjordiske gange.

Kaninerne er mest aktive om natten, men de er til at spotte rundt omkring - også på minigolfbanerne lige ved Fanø Bad. Her hygger de sig på "legepladsen". Kaninens øre er kort i modsætning til harens.

Rådyr
Rådyret kom til Fanø i 1950'erne. De trives godt på den frodige ø, og ligesom de vilde kaniner må jægerne holde antallet nede. De nipper friske skud af buske og træer, men de kan også være pestilenser at have i haven, hvor intet forbliver uspist.

Ordensregler

Reglerne er vedtaget på ordinær genera]forsamling den 20. marts 2004 og er gældende sammen med de tinglyste vedtægter.

Administration

 • Beløb der ikke er brugt i et regnskabsår overføres til næste regnskabsår.
 • Bestyrelsen foretager prioritering af aktiviteterne inden for års budgettet.
 • Alle udgifter betales via net bank af udpeget bestyrelsesmedlem
 • Bestyrelsesmedlemmer og revisor kan få adgang til at læse posteringer via netbank.
 • Kontoudskrifter og regninger anvendes som dokumentation i regnskabet.
 • Viceværten afregnes med et fast timetal p.t. 14,5 timer pr måned.
 • Kommunikation med medlemmer skal så vidt mulig foregå via Internettet.
 • Medlemmerne skal indbetale a conto fællesudgifter til foreningen som vedtaget på generalforsamlingen og dokumentere indbetalinger overfor foreningen i tilfælde af tvivl.
 • Medlemmerne skal afregne direkte med viceværten for individuelle ydelser.

Vaskeriet

 • Vaskeriet må kun benyttes af beboere i fiskerhusene.
 • Vaskerimaskiner og vaskerum skal efterlades i samme stand som modtaget.

Fællesarealer

 • Cykler skal henstilles på parkeringspladsen eller i cykelstativet.
 • Der må ikke tørres tøj på fællesarealerne.
 • Fugle må ikke fodres ved at smide brød og lignende.

Affald

 • Affald, der på grund af størrelse ikke kan være i containeren, må ikke henstilles ved containeren.
 • Der skal benyttes skaktposer til køkkenaffald, og disse skal lukkes af hensyn til hygiejnen.

Beboerne bedes sørge for:

 • At ventilationskanaler i køkken og badeværelse ikke tilstoppes.
 • At kæledyr ikke forvolder støj, lugt eller hygiejniske gener for andre.
 • At hunde føres i snor på fællesarealer.
 • At tage hensyn til støjgener på sene tidspunkter.
 • At vat, bind og lignende ikke skylles ud i toilettet.
 • At holde øje med, at toilettet ikke løber med vand, og at vandhaner ikke drypper.

Salg & køb

Salg og køb skal foregå uden bestyrelsens medvirken i økonomiske forhold, men forhold angående drift og planer vil blive oplyst på anmodning.

SÆLGER BEDES OPLYSE FØLGENDE TIL FORENINGEN:

 • Købers navn og evt. adresse.
 • Dato for overtagelse.
 • Om a conto indbetalingskort er videregivet til køber.

SÆLGER BEDES:

 • Videregive relevante papirer.
 • Videregive nøgler til vaskeri og postkasse.
 • Arrangere måleraflæsninger.

KØBER BEDES:

 • Oplyse navn og adresse.
 • Oplyse telefonnr. og evt. e-mail adresse.

Fanø Fiskerhuse,
den 20. marts 2003