Skip to main content

Velkommen til
Grundejerforeningen
Fanø Fiskerhuse.

gf-fanoefiskerhuse.dk

Her finder du informationer om foreningens vedtægter, økonomi, ordensregler, havedage mv. Siden bliver løbende opdateret med nyeste information.

 

Om navnet Fanø
Fanø kendes fra 1200-tallet, hvor det betød “den sumpede, dyndede ø”.

Ifølge et gammelt sagn er øen opkaldt efter en jættekvinde. Historien fortæller at der engang var to skibe, som skipperne havde opkaldt efter de to jættekvinder, Fenja og Menja. Jættekvinderne havde en kværn, der kunne male guld, og to andre, der kunne male salt. De to skippere gjorde jættekvinderne en tjeneste og fik som belønning hver en kværn, der kunne male salt. Kværnene tog de ombord, malede salt og solgte det i forskellige havne. I en storm strandede de to skibe. Det ene på en sandbanke, der efter skibet fik navnet Menjø (Mandø), og det andet på en sandbanke, der efter det strandede skib fik navnet Fenjø (Fanø). Ved strandingen flød der store skibsladninger salt ud i havet og gjorde vandet omkring Mandø og Fanø mere salt end andre steder i verden.

Om rotter på Fanø.

Der findes på nuværende tidspunkt ikke en bestand af rotter i Fanø Kommune, og historisk set har øen
aldrig haft en fast rottebestand.
Der har dog i senere år været enkelte tilfælde af rotteforekomster på øen. Tilfældene ser ud til at være
isolerede, og der er ikke konstateret kloakrotter i kommunen. Rotterne er sandsynligvis kommet til øen
sammen med godstransport eller anden trafik fra fastlandet. Der vil altså være en fortsat risiko for, at der
vil kunne ske en overførsel af rotter fra fastlandet til øen.
Rottebekæmpelse og herunder tilsyn som følge af anmeldelse af rotter, i Fanø Kommune udføres af
skadedyrsbekæmpelsesfirmaet, Rentokil A/S. Privat rottebekæmpelse er ikke tilladt i Fanø Kommune. Læs mere om skadedyr her.

Kilde: Fanø Kommune

Solnedgang foto: Jacob 03-04-23

Nyheder & meddelser

Opslagstavle

Viste du det:
21-04-24
Fri teltning: Hele Fanø Plantage er udlagt som “fri teltning”.
Det betyder, at du kan slå et telt op til max tre personer i én nat på samme sted.
Teltet skal være uden for synsvidde fra beboelser og biveje. Læs mere på Naturstyrelsen

Der har på det sidste været snak om at strikkefestivallen skulle lukke på Fanø, nej det gør den ikke se bare her:

 Nyt skilt opsat.

 

Status & trafikinformation.

Generalforsamling næste gang:

Lørdag den 22 marts 2025

Ret til ændring forbeholdes.

Hjemmesiden er Ajourført den 02-04-2024

Opslag i vores affaldsrum 2023, bedes respekteres tak 🙂