Ordensregler

Reglerne er vedtaget på ordinær genera]forsamling den 20. marts 2004 og er gældende sammen med de tinglyste vedtægter.

Administration

Udfører bestyrelsen administrationen af eje1foremngens anliggender uden bistand af en ekstern administrator og ekstern revisor gælder følgende bestemmelser:

 • Beløb der ikke er brugt i et regnskabsår overføres til næste regnskabsår.
 • Bestyrelsen foretager prioritering af aktiviteterne inden for års budgettet.
 • Alle udgifter betales via net bank af udpeget bestyrelsesmedlem
 • Bestyrelsesmedlemmer og revisor kan få adgang til at læse posteringer via netbank.
 • Kontoudskrifter og regninger anvendes som dokumentation i regnskabet.
 • Viceværten afregnes med et fast timetal p.t. 14,5 timer pr måned.
 • Kommunikation med medlemmer skal så vidt mulig foregå via Internettet.
 • Medlemmerne skal indbetale a conto fællesudgifter til foreningen som vedtaget på generalforsamlingen og dokumentere indbetalinger overfor foreningen i tilfælde af tvivl.
 • Medlemmerne skal afregne direkte med viceværten for individuelle ydelser.

Vaskeriet

 • Vaskeriet må kun benyttes af beboere i fiskerhusene.
 • Vaskerimaskiner og vaskerum skal efterlades i samme stand som modtaget.

Fællesarealer

 • Cykler skal henstilles på parkeringspladsen eller i cykelstativet.
 • Der må ikke tørres tøj på fællesarealerne.
 • Fugle må ikke fodres ved at smide brød og lignende.

Affald

 • Affald, der på grund af størrelse ikke kan være i containeren, må ikke henstilles ved containeren.
 • Der skal benyttes skaktposer til køkkenaffald, og disse skal lukkes af hensyn til hygiejnen.

Beboerne bedes sørge for:

 • At ventilationskanaler i køkken og badeværelse ikke tilstoppes.
 • At kæledyr ikke forvolder støj, lugt eller hygiejniske gener for andre.
 • At hunde føres i snor på fællesarealer.
 • At tage hensyn til støjgener på sene tidspunkter.
 • At vat, bind og lignende ikke skylles ud i toilettet.
 • At holde øje med, at toilettet ikke løber med vand, og at vandhaner ikke drypper.

Salg & køb

Salg og køb skal foregå uden bestyrelsens medvirken i økonomiske forhold, men forhold angående drift og planer vil blive oplyst på anmodning.

SÆLGER BEDES OPLYSE FØLGENDE TIL FORENINGEN:

 • Købers navn og evt. adresse.
 • Dato for overtagelse.
 • Om a conto indbetalingskort er videregivet til køber.

SÆLGER BEDES:

 • Videregive relevante papirer.
 • Videregive nøgler til vaskeri og postkasse.
 • Arrangere måleraflæsninger.

KØBER BEDES:

 • Oplyse navn og adresse.
 • Oplyse telefonnr. og evt. e-mail adresse.

Fanø Fiskerhuse,
den 20. marts 2003